پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

آدم ها !!

آدم های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند…

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :