پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

فال امروز جمعه اول دی ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
اگر کارهای بانکی یا تجارت های بزرگ دارید اکنون زمان خوبی است. می توانید پیشرفت کنید واز تصمیمی که می گیرید مطمئن هستید. سعی کنید کسی شما را نترساند.

اردیبهشت
روابط دوستانه و روابط با سایرین دارای اهمیت زیادی هستند. روابط اجتماعی جدیدی را آغاز می کنید. بانوانی که در اطرافتان می باشند برای شما مفید و مهم هستند نه تنها از نظر روابط احساسی بلکه به دلایل دیگر. آن ها نصایح خوبی به شما می کنند. هدف شما در زندگی واضح تر می شود به همین خاطر راحتر می توانید به دنبال هدفتان بروید. درچند روز آینده فعالیت های گروهی اهمیت زیادی دارند.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

فال امروز پنج شنبه سی ام آذر ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
موقتاً حساس و زود رنج هستید ممکن است در محل کار این خصوصیات بیش از حد بروز کند. بنابراین کارهای مهم را انجام دهید و بقیه را برای روزهای دیگر بگذارید. اگر بیش از حد کار کنید خود را بیمار می کنید.

اردیبهشت
امروز بیشتر تخیلی هستید و حقیقت را نادیده می گیرید. تازه توانسته اید اتفاقات هیجان انگیز چند روز اخیر را هضم کنید. پیش از آن که خودتان را از لحاظ روحی درگیر کنید کمی فکر کنید.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز چهار شنبه بیست و نهم آذر ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
می توانید انتظار یک فرصت را در زمینه های کاری داشته باشید. اما اگر باید قراردادی را امضا کنید یک هفته در موردش فکر کنید در این صورت همه چیز به خوبی پیش می رود.

اردیبهشت
در مقابل خواسته ستارگان مقاومت نکنید.سعی کنید سرنوشت و تغییر را بپذیرید. زیرا اگر نپذیرید انگشت سرنوشت می تواند خودش بر شما زخم بزند. موفقیت آتی شما در دست دیگران است و این بستگی به رفتار شما با آنها دارد.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز سه شنبه بیست و هشتم آذر ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
شاید رابطه ای در مسائل کاری پیدا کنید که هم جالب و هم مفید است.

اردیبهشت
نزدیکان شما بیشتر از همیشه نسبت به شما احساساتی هستند وتصمیم دارند تغییراتی ایجاد کنند. به خاطر خدا به حرفهای آنها گوش کنید! می بینید که منطقی صحبت می کنند.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
ایده های بسیار خوبی به ذهنتان می رسد اگر در زمینه مالی بود حتماً آگاه باشید.

اردیبهشت
به جای این که فقط نیمه خالی لیوان را ببینید سعی کنید نیمه پر را ببینید. توانایی های خود را نادیده می گیرید اما نباید خود را کوچک ببینید. اگرنمی توانید علت این مساله را بفهمید ریشه این احتیاط و شک و تردید خود را پیدا کنید . به دنیا بخندید تا دنیا هم به شما بخندد.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز یکشنبه بیست و ششم آذر ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
اگر چیزی را دوست داشته باشید یا از آن خوش تان نیاید به راحتی می گویید. از چیزی که بدتان می آید، تغییر غیر منتظره است اگر فرصت خوبی به دست آورید حتماً سودمند می باشد.

اردیبهشت
امروز زهره آمادگی پیدا می کند تا به برج کماندار برود بنابراین بر مسائل مالی و شخصی تاثیر زیادی می گذارد. به نظر می رسد اتفاقات خوبی در انتظار شماست. مثبت فکر کنید.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز شنبه ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
شاید مشاجره ای پیش بیاید. سعی کنید خودتان را کنترل کنید.

اردیبهشت
به نظر می رسد اعتماد به نفستان کم شده است و اجازه می دهید دیگران کارهایتان را به شما دیکته کنند.امروز باید به این اتفاقات خاتمه دهید. اخیراً‌ استعدادها و شخصیت خود را سرکوب کرده اید و بهتر است امروز دوباره آنها را بسازید.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز جمعه بیست و چهارم آذر ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
بین نیازهای روحی و مادی تعادل برقرار کنید. اجازه ندهید رفتارهای دیگران و مشکلات مالی شما را از تصمیمتان منصرف کند. مراب اتفاقاتی که می افتد، باشید.

اردیبهشت
گاهی بیش از حد مغرور و لجباز و بی حوصله هستید. البته این خصوصیات زمانی ظاهر می شود که افراد خوبی در اطراف شما نباشند. گاهی اوقات از اینکه احساسات تان را بیان کنید می ترسید و این می توانید امروز درسی برای شما باشد.دست از سرکوب کردن امیال جنسی خود بردارید و آن ها را به راحتی بیان کنید.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :