پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

فال امروز شما جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۱

فال امروز شما جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۱

فال جمعه ۹ نوامبر ۲۰۱۲

فال روز متولدین فروردین:
اگر از اول روز با خودتان خلوت کنید، کاملا خود را از لذت ها و خوشی های در کنار دیگران بودن محروم خواهید کرد. خوشبختانه شما مجبور نیستید احساسات خود را پنهان و آرزوهای خود راسرکوب کنید، برای اینکه ماه در پنجمین خانه تان محیطی عالی و فوق العاده برای ابراز وجود کردن و بیان کردن نظریات تان فراهم می آورد. شما خودتان می دانید که چه موقع برای این کار آمادگی دارید، پس به افراد دیگر اجازه ندهید شما را ترغیب به واکنش نشان دادن بکنند.

حافظ:
آن که پرنقش زد این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد
تعبیر:اگر در کاری که در پیش گرفته ای موفق نشدی، نا امید نباش. سرنوشت هر کس را خداوند رقم می زند. هرچه پیش آید خیر است. با اتکای به خداوند تحمل همه ی مصائب و مشکلات آسانتر می شود. خداوند با صابرین است.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

فال امروز پنجشنبه هجدهم آّبان ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
ارتباط شما با یک نفر به اوج می رسد. همه چیز به خوبی پیش می رود و نتیجه خوبی خواهد داشت. در مورد یک طرح و پروژه فعالیت بسیاری انجام می دهید و شرایط را به خوبی بررسی می کنید.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال روز (۱۸ آبان – ۸ نوامبر)

فروردین:شما امروز حس می کنید بر سر دوراهی قرار گرفته اید. موجی از هیجان و نگرانی ها در طول روز به سوی شما در جریان است و خیلی مهم است که به سمت هیچ یک از این راه ها کشیده نشوید. اگر شما بتوانید تضادها و واکنش های خود نسبت به اتفاقاتی که پیرامونتان رخ داده است را قبول کنید، آرامش قبلی خود را دوباره به دست خواهید آورد.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز شما چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱

فال امروز شما چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱

فال چهارشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۲

فال روز متولدین فروردین:
برای تان سخت است که امروز واقع بین باشید چرا که اعتماد به نفس زیادی دارید. شما مطمئن هستید که می‌توانید تقریبا هر کاری که اراده کنید را انجام دهید. متاسفانه اگر پای خود را بیشتر از گلیم تان دراز کنید در مخمصه بدی گیر می‌کنید. اما به جای به تعویق انداختن قول و قرارهایتان می‌توانید برای انجام دادن وظایف مختلف قدرت یک سوپرمن را داشته باشید. بهتر است که از پذیرفتن کارهایی که نمی‌توانید انجام دهید خودداری کنید.
حافظ:
سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاست بده به شادی روح و روان حاتم طی
بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی
تعبیر :به نعمت ها و لذت های زودگذر دنیا دل مبند. بیهوده خود را برای آرزو های نا ممکن دچار دردسر و زحمت نکن. به آنچه که داری قناعت کن و به لطف خداوند توکل داشته باش. آنچه خیر و صلاح تو در آن است، پیش می آید.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز سه شنبه شانزدهم آّبان ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
امروز حالات و احساساتتان هر لحظه تغییر می کند. سعی کنید به کارهایی که توجه زیادی می خواهند خودتان را مشغول نکنید. خودتان را سرگرم کارهای نیمه تمام کنید.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز شما سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۱

فال امروز شما سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۱

فال سه شنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۲

فال روز متولدین فروردین:
شاید شما امروز نتوانید خوابی که دیشب دیده‌اید را به یاد بیاورید. اما به راحتی در مورد خود قضاوت کرده و خودتان را دست کم می‌گیرید. این حس ریشه در دوران کودکی شما دارد، زمانی که یکی از والدینتان، معلم‌تان یا یکی از دوستانتان به شما حرفی زده است که دلتان نمی‌خواسته آن را بشنوید. قبول داشتن خود به معنای این است که نقص‌های خود را بشناسیم ولی به آنها فکر نکنیم. یک بار که این کار را بکنید شک و بدبینی تان برطرف شده و اعتماد به نفستان نیز بیشتر می‌شود.
حافظ:
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار
حافظ چو رفت روزه و گل نیز می‌رود ناچار باده نوش که از دست رفت کار
تعبیر :حسرت گذشته را مخور. آنچه که از دست داده ای به زودی پیدا خواهد شد. مال و منال دنیوی زودگذر است و دائمی نیست. بهتر است که قانع باشی و زندگی آسوده و آرامی در پیش بگیری.

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز دوشنبه پانزدهم آّبان ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
مسئله ای خانوادگی اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین لازم است از کاری که می خواهید انجام دهید مطمئن باشید. سعی کنید احساس را با حقیقت اشتباه نگیرید. انتظار نداشته باشید دیگران ذهن شما را بخوانند.

ادامه مطلب…

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :فال امروز یکشنبه چهاردهم آّبان ماه سال ۱۳۹۱

فروردین
اتفای که امروز می افتد بر پایه یک رابطه مهم تاثیر می گذارد. که البته نتیجه ای مثبت و مفید دارد، خودتان را اذیت نکنید.

ادامه مطلب….

 

ادامه مطلب . . .


برچسب ها :