پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

چندمین روز ماه متولد شده اید ؟!

  • 439 بازدید
  • اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۲
  • فال

روز ۱ ) خیلی کنجکاوید .
روز ۲ ) زندگی و احساسات شما در حد تعادل است .
روز ۳ ) رفتارتان دیگران را به اشتباه می اندازد .


روز ۴ ) پیش از عمل کردن خوب فکرمی کنید .
روز ۵ ) از تغییرات لذت می برید .
روز ۶ ) سخاوتمندانه به نیازمندان یاری می رسانید .
روز ۷ ) نسبت به تغییرات اطرافتان حساس هستید .
روز ۸ ) شخصیت شاد و رفتار دوستانه ای دارید .
روز ۹ ) نمی دانید چگونه باید خود واقعیتان را نشان دهید .
روز ۱۰ ) فرد مسئولی هستید .
روز ۱۱ ) شما بخشنده و محتاط و دارای روحیه ای لطیف هستید .
روز ۱۲ ) شما پر انرژی و شوخ طبع هستید .
روز ۱۳ ) فردی صادق و ساده گیر هستید .
روز ۱۴ ) گاهی اطرافیانتان را فراموش می کنید .
روز ۱۵ ) دوست دارید در مرکز توجه قرار گیرید .
روز ۱۶ ) به خوبی می توانید به ندای قلبتان گوش دهید .
روز ۱۷ ) دوست ندارید وارد امور دیگران شوید .
روز ۱۸ ) در نگاه اول فردی بسیار آرام به نظر می رسید .
روز ۱۹ ) در مدیریت امور زندگی مهارت خاصی دارید .
روز ۲۰ ) شما همه چیز را جدی می گیرید .
روز ۲۱ ) شما کنجکاو و یک دنباله رو واقعی هستید .
روز ۲۲ ) انسان بی نظیری هستید .
روز ۲۳ ) هرگز آنگونه که دیگران می خواهند زندگی نمیکنید .
روز ۲۴ ) بسیار مثبت نگر هستید .
روز ۲۵ ) هیچ مانعی نمی تواند شما را از هدفتان باز دارد .
روز ۲۶ ) به تغییرات مثبت پاسخ می دهید .
روز ۲۷ ) گاهی بدبین می شوید و از کاه کوه می سازید .
روز ۲۸ ) به راحتی می توانید در زندگی تان موفق شوید .
روز ۲۹ ) به حس ششم خود اعتماد داشته باشید .
روز ۳۰ ) دوست دارید همسرتان در کنترل شما باشد .


فال حافظ

ارسال نظر
پاسخ دهيد؟