پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

ستاره‌های مشهور سینما که سفیر شدند+ تصاویر

56465332100

عنصر شهرت نقش بهسزایی در تبلیغ و تسهیل فعالیتهای خیرخواهانه و انساندوستانه دارد که برخی نهادهای ملی و بینالمللی با معرفی سفیر از آن بهره میگیرند.

سنت معرفی سفیر برای انجام فعالیتهای انساندوستانه اگرچه سنتی نو پا در ایران محسوب میشود اما پیشتر و با قرار گرفتن نام برخی از چهرههای سرشناس ایرانی در فهرست سفیران صلح نهادهای بینالمللی با این سنت آشنا بودهایم.

در این میان سفیران صلح یونیسف سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دادهاند.

ستارهها در خدمت صلح و دوستی

شخص باید عنصر شهرت را داشته باشد.

این اصلیترین شرطی است یونیسف برای معرفی سفیران دوستی و صلح در نظر میگیرد.

به همین دلیل هم برای بسیاری از کشورهای دنیا نام یونیسف یادآور ورزشکاران و هنرمندان معروف است؛ کسانی چون رابرت دنیرو، دیوید بکهام، جکی چان و سر راجر مور (بازیگر سابق جیمز باند) که به عنوان سفیران دوستی و صلح یونیسف فعالیت میکنند.

ایرانیها هم در این قافله تاکنون دو سفیر داشتهاند یکی علی دایی که در سال فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ این عنوان را یدک کشید و دیگری مهتاب کرامتی بود که از مرداد ماه سال ۱۳۸۵ بهاین عنوان معرفی شد.

کرامتی پیش از پیوستن به یونیسف فعالیتهایی را در زمینههای خیریه داشت و در انجمنهای مختلف عضو بود.

یکی از ماموریتهای کرامتی برای یونیسف که در جهت اجرایی شدن آن تلاش کرد، همکاری برای ساخت مدرسه در لبنان و کمک به دانش آموزان لبنانی بود.

pozylc

مهتاب کرامتی در میان کودکان محروم

یونیسف سفیرانش را از میان افراد مشهور کشورهای مختلف برای دورههای دو ساله انتخاب میکند و اگر سفیری بخواهد، میتواند بعد از دو سال دوره را تمدید کند.

در مدت دوساله، سغیران یونیسف مسئولیتهایی را عهدهدار میشوند که بخشی از آن سفر به مناطق محروم در کشورهای مختلف است و به همین دلیل قبول دوباره این مسئولیت (که برعهده خود سفیران است) کمتر پیش میآید.

کرامتی یکی از چهرههایی است که حاضر به تمدید فعالیت خود در این زمینه شدهاست.

نکته جالب اینکه یونیسف سفیرانش را در سه رده طبقهبندی میکند: جهانی، منطقهای و ملی.

کسانی چون آمیتاباچان، دیوید بکهام، ریکی مارتین، جکی چان و سر راجر مور بهعنوان سفیران جهانی فعالیت میکنند.

اینها افرادی هستند که برای اغلب مردم دنیا شناخته شدهاند و شهرتشان از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است.

یونیسف هم اکنون پنج سفیر منطقهای از چهار منطقه اروپای مرکزی و غربی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا و شرق، غرب و آفریقا دارد.

تعداد زیادی از کشورهای جهان هم سفیران ملی دارند، یعنی کسانی که در مرزهای کشور خودشان برای اجرای برنامه های یونیسف فعالیت میکنند.

بهرام رادان در کنار رونالینیو

غیر از یونیسف که اختصاص به حمایت از کودکان دارد، زیر مجموعههای دیگر سازمان ملل هم فعالیتهای مشابهی در زمینه بهرهگیری از چهرهها دارند و از میان ایرانیان بهرام رادان در سال ۸۹ بهعنوان اولین سفیر ایرانی برنامه جهانی غذا، از سوی سازمان ملل معرفی شد.

fbx8xqxv

بهرام رادان دراین ارتباط اعلام کرد: من بسیار مفتخرم که بعنوان اولین سفیر ملی این نهاد در جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدهام و مشتاق همکاری با برنامه جهانی غذا در راستای کمک به گرسنگان جهان هستم.

من میخواهم سهمی در تلاش جهانی برای ساختن دنیائی عاری از گرسنگی داشته باشم.

همکاری رادان با این نهاد بینالمللی شامل بازدیدهای میدانی از پروژه برنامه جهانی غذا بود که به بیش از ۳۸۰۰۰ پناهنده افغان و عراقی در مهمانشهرهای سراسر کشور کمک غذائی ارائه میدهد.

برنامه جهانی غذا برای ۲۲ میلیون کودک دانش آموز در ۷۰ کشور دنیا که نیمی از آنها دختر هستند، وعده غذائی فراهم میکند.

بهرام رادان در این زمینه به جمع چهرههای سرشناسی چون کاکا، رونالدینیو، درو بریمور و سایر چهرههایی که از شهرت خود برای کمک به برنامه جهانی غذا در بالابردن آگاهی مردم در مبارزه علیه گرسنگی جهانی بهره میگیرند، پیوست.

برنامه جهانی غذا بزرگترین سازمان بشردوستانه در دنیا و در مبارزه علیه گرسنگی است.

نسخه وطنی؛ تلاش برای مهرافزایی

در کنار سازمانهای بینالمللی چند سالی است که برخی نهادهای خصوصی و نیمهخصوصی فعال در زمینه خدمات انساندوستانه در سطح ملی نیز اقدام به معرفی سفیر میکنند.

یکی از فعالترین این مراکز موسسه نیکوکاری مهرآفرین است که هر سال یکی از چهرههای سرشناس را بهعنوان سفیر مهرآفرین معرفی میکند.

bent

این عنوان در حال حاضر متعلق به کتایون ریاحی است که سال قبل و پس از فاطمه معتمدآریا، رضا صادقی و مریلا زارعی بهعنوان چهارمین سفیر مهرآفرین معرفی شد.

فاطمه معتمدآریا که در این موسسه بهعنوان اولین سفیر مهرآفرین معرفی و فعال شده بود در مراسم افتتاح دفتر کاریاش اظهار داشت: اهداف این مجموعه درازمدت و معطوف به یک بخش خصوصی نیست و شاید برای اولینبار است که در کشور ما موسسه خصوصی برای ریشهکنی فقر اقدام میکند.

وی از اهداف مهرآفرین در درازمدت یاد کرد و گفت: پیشبینی سالیانه که در نظر گرفته شده است، علاوه بر تهران فعالیت ما بیشتر در شهرستانها و مناطق محروم خواهد بود و در هر فصل سفری به این مناطق خواهیم داشت.

سازمان بهزیستی هم چندی پیش در حرکتی مشابه کامران نجفزاده خبرنگار واحد مرکزی خبر را بهعنوان خبرنگار افتخاری و نیز سفیر کودکان بی سرپرست معرفی کرد.

دکترهاشمی رییس این سازمان ضمن اهدای نشان درجه یک حمایت و لوح سفیر ویژه کودکان بیسرپرست و معلولان و سالمندان به کارمران نجفزاده هدایایی نیز تقدیم مهدی مهدوی کیا، کریم باقری، آتیلا پسیانی، فرامرز قریبیان و حمید سوریان بهعنوان چهرههای فعال در این زمینه اهدا کرد.

فرخنژاد؛ تازهترین سفیر هنرمند

حمید فرخنژاد که بهواسطه ایفای نقش در پروژه سینمایی استرداد توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگری را از سیویکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از آن خود کند، تازهترین سفیر در میان هنرمندان ایرانی است.

وی که چندی پیش به عنوان سفیر حُسننیت بنیاد بیماریهای نادر معرفی شد، در سخنانی با اشاره به نحوه آشناییاش با بنیاد بیماریهای نادر گفت: حدود دو ماه پیش از طریق پیمان قاسمخانی در جریان مشکل دو کودک قرار گرفتم و به اتفاق آنها به بنیاد بیماریهای خاص مراجعه کردیم، اما بیماری آنها از چارت آن بنیاد خارج بود.

uuo555jk

وی ادامه داد: در نهایت متوجه شدیم باید به بنیاد بیماریهای نادر برویم و همزمان از این بنیاد با من تماس گرفته شد و بدون اینکه در جریان این موضوع باشند، از من دعوت کردند تا به عنوان سفیر حُسننیت همکاری کنم و برایم جالب بود مرکزی که ما به دنبالش بودیم، اکنون خودشان تماس گرفتهاند و چنین درخواستی دادند.
بازیگر برگزیدهی جشنواره سیویکم فیلم فجر خاطرنشان کرد: خوشحالم در این عصر و دنیا آدمهایی هستند که خارج از بدهبستانهای دولتی با همت خود و مردم کار به این بزرگی انجام میدهند و وظیفه خود دیدم در این بنیاد نقشی داشته باشم.

علی داودیان، مدیرعامل این بنیاد نیز در سخنانی با اشاره به همکاری حمید فرخنژاد با بنیاد بیماریهای نادر گفت: ما از آدمهایی که مردمی هستند و دغدغههای جامعه برایشان اهمیت دارد، خواستیم قدمرنجه کنند که خوشبختانه حمید فرخنژاد با یک تماس دعوت ما را قبول کرد و چنین شرایطی را فراهم کرد.

وی افزود: بنیاد بیماریهای نادر یک بنیاد مردمنهاد است و کارهای عامالمنفعه در ایران انجام میدهد


فال حافظ

ارسال نظر
پاسخ دهيد؟