پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

فدراسیون کفاشیان!/ رخدادی که باورش سخت است

شنیده بودیم همسایه ها توی آپارتمان سر جای پارکینگ با هم وارد مجادله و بحث شوند ولی شنیدن این موضوع در پارکینگ فدراسیون فوتبال حلاوتی! دیگر داشت.
مازیار ناظمی در آخرین پست وبلاگش نوشت: شنیده بودیم همسایه ها توی آپارتمان سر جای پارکینگ با هم وارد مجادله و بحث شوند ولی شنیدن این موضوع در پارکینگ فدراسیون فوتبال حلاوتی! دیگر داشت.

قضیه از این قراره مجمع جزایر قدرت در این فدراسیون نسبت به همه امور یکدیگر حساس بودند از جمله کی ماشینشو کجا پارک کنه!

اتفاقی که بین آقای نبی دبیر کل فدراسیون و آقای ترابیان در آن روزهایی هم مدیر فوتسال بود و هم مسئولیت امور بین الملل را بر عهده داشت افتاد ظاهرا به علت کمبود جا برای پارک اتومبیل دبیر کل و مسئول امور بین الملل، این دو مدیر فوتبالی را درگیر تعارفات می‌کرده است

تا آنجا که به محض استعفای ترابیان از قسمت امور بین الملل فردایش هنگام ورود به پارکینگ می‌بیند سر در قسمتش نوشته این قسمت ویژه ماشین‌های امور بین الملل است و کمیته فوتسال هم در آن محدودیت پارکینگ بدون جا ماند و باید می رفت توی خیابان!

باز می‌گید چرا بهترین فدراسیون فوتبال آسیا هستیم!


فال حافظ

ارسال نظر
پاسخ دهيد؟