پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

ملاقاتی …

 

سرباز از برج دیده بانی نگاه می کرد و عکاس را می دید که بی خیال پیش می آمد…
سه پایه اش را به دوش می کشید.
هیچ توجهی به تابلوی«منطقه نظامی/ عکاسی ممنوع» نکرد.
هوا سرد بود و حوصله نداشت از دکل پایین بیاید.
مگسک را تنظیم کرد و لحظه ای نفس در سینه اش حبس شد.
تلفن که زنگ زد، تیرش خطا رفت.

ـ جک خواهرت از مینه سوتا آمده بود تو را ببیند.
همان که می گفتی عکاس روزنامه است.
فرستادمش سر پستت تا غافلگیر شوی


فال حافظ

ارسال نظر
پاسخ دهيد؟